Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

Mgr. Monika Bendová, Monika.Bendova@praha10.cz

V souvislosti se změnou pověřence pro ochranu osobních údajů v současné době probíhá aktualizace informací pro subjekty údajů.